Sat9.19 Sun9.20 Mon9.21 Tue9.22 Wed9.23 Thu9.24 Fri9.25 Sat9.26
 
Rhythm55 Suha 5:00 PM 55 min
 
Rhythm55 W Evren 5:00 PM 55 min
 
Rhythm55 W Evren 6:00 PM 55 min
 
Rhythm55 W Rasha 9:00 AM 55 min
 
Rhythm55 W Rasha 5:00 PM 55 min